kdo jsme

O službě

Centrum duševního zdraví (CDZ) je forma služby, která slouží lidem, jenž trpí závažným duševním onemocněním.

Poskytujeme zdravotně-sociální podporu a péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině, komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Individuálním přístupem ke klientovi pomáháme v naplnění jeho potřeb a cílů. Naše práce je zaměřena na podporu všech složek klientova života.

Cílová skupina

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním jenž podstoupily psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě zejména z okruhu psychóz:

 • Schizofrenie
 • Těžké deprerse

Ve věkovém rozmezí 16 – 80 let.

Pro koho služba NENÍ určena

Pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci nebo pobyt v zařízení s celodenní péčí.

Poslání služby

Podpora osob s chronickým duševním onemocněním ve zvládání každodenních činností, podporu žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby tak, aby mohly vést plnohodnotný život podle svých představ.

Cíle služby

 • zajištění sociálních kontaktů
 • zprostředkování sociálně terapeutických aktivit
 • vytváření podmínek k návratu do běžného života včetně pracovního uplatnění
 • stabilizace režimu a denních návyků uživatele služby
 • rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů prostřednictvím různých aktivizačních činností
 • posilování návyků a nácvik výkonů pro samostatný život běžných a nezbytných
 • využití zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí alternativním způsobem
 • poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby a nacházení optimálních způsobů řešení
 • podpora samostatnosti uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • podpora uživatelů při prosazování jejich oprávněných zájmů

POSLÁNÍ

ZVÝŠIT KVALITU ŽIVOTA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

snaha předejít zhoršení zdravotního stavu s nutností hospitalizace

pomoc se zvládáním krizových situací, které běžný život přináší

sociální poradenství, krizová intervence, doprovody na úřady, k lékařům

zprostředkování informací o nemoci pro rodinu i klienta a pomoc s přijetím života s nemocí

podpora a práce s rodinou klienta, pomoc při zlepšení vztahů se svým okolím

konzultace psychologické, psychiatrické, sociální, peer konzultanta

pomoc s chystáním medikace, kontrola celkového zdravotního stavu

podpora při aktivizaci a začlenění do společenského prostředí

ŠÍŘIT OSVĚTU