Vznik cdz

Jak šel čas

1993

Vznik denního stacionáře pro pacienty psychosociálního centra + založení klubu denního stacionáře, což bylo volné sdružení lidí, kteří prošli léčbou ve stacionáři. Každý, kdo stacionář opouštěl, se mohl zúčastnit aktivit klubu.

1. Mezidobí

Rozšiřování aktivit na dobrovolnické bázi + nárůst klientů.

2008 - 2009

Příchod prvního sociálního pracovníka. + registrace služby sociální rehabilitace u MPSV.

2. Mezidobí

Příchod dalších sociálních pracovníků, rozšiřování nabídky o výlety, celotýdenní aktivity aj. Postupně se rozvíjela následná péče.

2014

Zrod myšlenky docházet za klienty do domácího prostředí nebo je doprovázet na úřady a podporovat i v jiných činnostech běžného života. – Tyto činnosti se vykonávaly na dobrovolnické bázi, jelikož nebyly hrazené.

2015

Norský grant, jenž napomohl organizaci profilovat a rozvíjet směrem k dnešnímu modelu CDZ, pro který je charakteristické právě propojení zdravotní a sociální péče.

2016

Zahájen zkušební provoz CDZ. Na  vzniku se podílely dvě „instituce“ a to konkrétně Psychosociální centrum Přerov a Duševní zdraví o.p.s.

2018

CDZ financováno v rámci projektu reformy psychiatrické péče z fondů evropské unie, kdy jsme se stali součástí projektu CDZ1.

2019 - 2020

Realizace pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Programu podpory Center duševního zdraví I. 
(10.7.2018 -10.1.2020)