PŘEROV

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Centrum duševního zdraví Přerov je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Spolupracujeme

Psychosociální centrum Přerov

Zařízení komplexní péče pro osoby s psychickými problémy a duševními poruchami. Součástí  centra je i Denní stacionář.

Duševní zdraví o.p.s.

Nezisková organizace poskytující sociální služby
- sociální rehabilitace v ambulantní
formě.

Kde nás najdete

Pracoviště CDZ se nachází na adrese: Wurmova 3662/7a, 750 02 Přerov

DOSTUPNOST MHD (výstupní zastávka kino Hvězda):
Z autobusového nádraží: linka číslo 101 a 103
Z Jižní čtvrt: linka číslo 103

Zázemí

V prostorách CDZ se nachází také denní a volnočasová místnost, kde se konají různé aktivity, akce a komunitní setkání.

„I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem“

– Čínské přísloví