PŘEROV

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Centrum duševního zdraví Přerov je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Organizační opatření k prevenci nákazou COVID-19

Vážení klienti CDZ, tímto přípisem Vás informujeme o dočasných organizačních opatřeních v našem centru, ke kterým musíme přistoupit v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem. Jako pracovníci ve zdravotnictví a v péči o duševní zdraví, je našim úkolem chovat se odpovědně a bezpečně vůči pacientům i vůči nám zdravotníkům. Zároveň se chceme chovat realisticky a nešířit zbytečné obavy. Budeme dodržovat tyto postupy.

  • V kontaktu s pacienty tváří v tvář budeme udržovat vzdálenost cca 2 metry.
  • Při aplikací injekcí budou mít naši pracovníci gumové rukavice a vyzvou pacienta, aby neotáčel hlavu jejich směrem. Totéž se týká odběrů krve, měření tlaku atp.
  • S pacienty si v tomto období nebudeme podávat ruce a zdravit se budeme jen slovně případně pokynutím.
  • Žádáme pacienty, aby nás informovali, pokud se vrátili z nejvíce ohrožených oblastí, především z Itálie, nebo pokud byli v bezprostředním styku s takovou osobou. V pozitivním případě vyzveme pacienta, aby svou návštěvu u nás odložil na dobu po nejméně 14 dnech od takového kontaktu.
  • Budeme důsledně dezinfikovat riziková místa kontaktu, jako kliky, opěrky židlí, vodovodní kohoutky…
  • Samozřejmé pro nás zdravotníky je důsledné mytí a dezinfekce rukou, ke kterému vyzýváme i Vás, pacienty.
  • V této exponované době si budeme u pacientů i u sebe zvláště všímat projevů nachlazení a budeme Vás žádat, o opatření k nešíření infekce směrem k ostatním pacientům i k nám zdravotníkům.
  • Vyzýváme Vás rovněž k opatrnosti při pohybu v místech s větší kumulací osob jako jsou různé kulturní a sportovní akce a hromadné dopravní prostředky.
  • Tato opatření jsou dočasná a věříme, že je budeme moci brzy odvolat. Případné změny organizačního opatření zveřejníme jak v prostorách centra, tak na našich webových stránkách.

Prim. MUDr. Juraj Rektor

Spolupracujeme

Psychosociální centrum Přerov

Zařízení komplexní péče pro osoby s psychickými problémy a duševními poruchami. Součástí  centra je i Denní stacionář.

Duševní zdraví o.p.s.

Nezisková organizace poskytující sociální služby
- sociální rehabilitace v ambulantní
formě.

Kde nás najdete

Pracoviště CDZ se nachází na adrese: Kosmákova 44, Přerov

DOSTUPNOST MHD (výstupní zastávka U Tenisu):
Z autobusového nádraží: linka číslo 105 a 101
Z Jižní čtvrt: linka číslo 104

Zázemí

V prostorách CDZ se nachází také denní a volnočasová místnost, kde se konají různé aktivity, akce a komunitní setkání.

„I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem“

– Čínské přísloví